Thực hiện Nghị Quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 về Phát triển các khu, cụm công nghiệp tại địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa có văn bản chỉ đạo các sở ngành liên quan nghiên cứu bổ sung dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hòa Phú mở rộng giai đoạn 3 vào danh mục các dự án ưu tiên đầu tư.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *