Thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ”, thời gian qua phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã tăng cường đổi mới trong thực hiện công tác cải cách hành chính. Trong đó, việc tổ chức các đợt đến tận nhà, tận địa phương để hướng dẫn và cấp đổi, cấp lại chứng minh nhân dân cho những người già yếu, người bệnh, người khuyết tật điều kiện đi lại khó khăn là một việc làm thiết thực hiệu quả mang nhiều ý nghĩa, nhân văn.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *