Thực hiện chủ trương cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, những năm gần đây, tỉnh Vĩnh Long tích cực vận động nông dân chuyển đổi số diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng màu hoặc cây ăn trái có hiệu quả kinh tế cao hơn. Qua đó giúp nông dân nâng cao giá trị sản xuất trên cùng một đơn vị diện tích đất canh tác.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *