Theo Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Vĩnh Long, đến nay đã chỉ đạo các địa phương trên địa bàn tỉnh tiến hành hỗ trợ khắc phục được 31 trong tổng số 84 điểm/ tuyến sạt lở bờ sông, kênh rạch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *