Với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, phong trào hiến máu tình nguyện ở tỉnh Vĩnh Long đã được nhiều người đồng tình hưởng ứng và đến nay đã có gần 1,2% dân số tham gia hiến máu, góp phần tích cực cung cấp nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị bệnh nhân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *