Trong tổng thiệt hại của toàn tỉnh do triều cường  gây ra hồi cuối  tháng 8 âm lịch vừa qua hơn 15 tỷ đồng thì thiệt về nuôi trồng thủy sản chiếm gần 450 triệu đồng. Với hơn 8 ha ao nuôi cá bị ngập, gây thất thoát. Chính vì vậy,  các hộ các hộ nuôi thủy sản cần phải chủ động bảo vệ diện tích ao nuôi.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *