Đến thời điểm này Sở giao thông vận tải mới giải ngân 20% vốn thi công các công trình giao thông trong năm 2021. Để đạt mục tiêu giải ngân trên 95% nguồn vốn được phân bổ theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thi công đóng vai trò quan trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *