Tính đến nay, tỉnh Vĩnh Long đã trải qua hơn 1 tháng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch Covid -19. Chia sẻ khó khăn với người lao động bị mất việc trong thời gian này, sau khi hoàn thành hỗ trợ đợt đầu, tỉnh đang triển khai chi hỗ trợ đợt hai cho hơn 13 ngàn lao động không có giao kết hợp đồng theo Nghị quyết 68 của Chính phủ, với mức hỗ trợ 700 ngàn đồng/người, tương ứng với thời gian giãn cách xã hội từ ngày 2/8 đến ngày 15/8.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *