Từ ngày 16/9, tỉnh Vĩnh Long áp dụng các biện pháp hành chính trong phòng chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ ở hầu hết các địa phương. Theo đó, số lượng phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường tăng cao. Đây cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *