Theo ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Long, số cá mắc mới COVID-19 ở tỉnh được ghi nhận trong 14 ngày qua tăng 1,7 lần so với 2 tuần trước đó. Tỉnh đang tiếp tục triển khai các biện pháp kiểm soát dịch và điều trị hiệu quả cho bệnh nhân, hạn chế thấp nhất số trường hợp bệnh nhân chuyển nặng và tử vong.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *