Thực hiện quyết định 1403 của CT UBND tỉnh, từ 9/6 Vĩnh Long bắt đầu triển khai thành lập và đưa vào hoạt 9 chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19. Các phương tiện tham gia giao thông từ địa phương khác vào địa phận tỉnh đều phải qua các chốt. Tại mỗi chốt trạm, lực lượng chức năng sẽ tiến hành các biện pháp kiểm tra y tế:đo thân nhiệt, xác định lịch trình, yêu cầu khai báo y tế đối với người ngoài tỉnh vào Vĩnh Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *