UBND thành phố Vĩnh Long vừa ký quyết định thành lập 4 trạm y tế lưu động trên địa bàn để thực hiện công tác phòng chống dịch covid 19. Mỗi trạm y tế lưu động gồm 6 thành viên, hoạt động 24/24 giờ, tất cả các ngày trong tuần kể cả ngày lễ. Bắt đầu kể từ ngày 07 tháng 12 năm 2021, cho đến khi có thông báo mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *