Để phòng chống COVID-19 hiệu quả; ý thức, đồng lòng, quyết tâm của người dân rất quan trọng. Vai trò của các Tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng ở Vĩnh Long được tăng cường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *