Trước tác động của dịch Covid-19, đời sống nhiều người dân gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là ở những hộ nghèo, hộ cận nghèo. Để không ai bị bỏ lại phía sau, huyện Mang Thít đã huy động cả hệ thống chính trị tích cực vận động xã hội hóa, kịp thời trao tặng những phần quà ý nghĩa, góp phần giúp người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *