Trong cuộc chiến chống COVID-19, cán bộ y tế trên tuyến đầu là lực lượng có vai trò quan trọng và cũng là những người chịu nhiều gian nan, vất vả nhất. Họ không ngại xông pha vào các điểm nóng, thức thâu đêm lấy mẫu xét nghiệm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *