Trưa 27/09, Hệ thống tiêm chủng VNVC đã tiếp tục bàn giao 1.317.500 liều vắc xin Covid-19 của AstraZeneca cho Bộ Y tế. Như vậy, chỉ trong 4 tuần của tháng 09/2021, đơn vị này đã bàn giao hơn 5 triệu liều vắc xin Covid-19 của AstraZeneca cho Bộ Y tế, kịp thời tăng cường cho các địa phương chống dịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *