Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo về cấp độ dịch trên địa bàn. Theo kết quả đánh giá, tính đến ngày 12/11, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM đạt cấp độ 2.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *