Nhằm kịp thời điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong do COVID-19, Bộ Y tế đã triển khai thành lập Trung tâm Hồi sức tích cực bệnh nhân COVID-19 tại tỉnh Vĩnh Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *