Mới đây, ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã ký Văn bản 1176 thay thế Công văn số 1154 về việc công dân ra khỏi tỉnh phải làm đơn. Theo đó, tỉnh này đã bỏ quy định trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *