Bên bờ hạnh phúc

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *