Theo quy định tại Thông tư số 04 năm 2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cách tính lãi khi rút trước hạn một phần khoản tiền gửi giúp quyền lợi của khách hàng được đảm bảo tốt hơn. Đồng thời, chính sách này có ý nghĩa ngay cả đối với ngân hàng trong bối cảnh cần nguồn vốn huy động như hiện nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *