Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, từ ngày 30/10/2020 đến nay, hơn 1 tỷ giao dịch đã được thực hiện thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *