Hôm nay, ngày 5/6 là ngày Môi trường thế giới. Ngày này năm nay có thông điệp “Đánh bại ô nhiễm rác thải nhựa”. Hiện nay, nhiều địa phương trên cả nước đã xuất hiện những mô hình phân loại rác và tái chế, góp phần giảm bớt rác nhựa xả thẳng ra môi trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *