Theo người dân An Giang, năm nay, mùa nước nổi đến sớm hơn mọi năm. Mùa nước nổi không chỉ mang phù sa bồi tụ cho đồng ruộng mà còn đem về lượng cá tôm trù phú, và đây cũng là lúc người dân sử dụng nhiều loại ngư cụ khác nhau để đánh bắt thủy sản, kiếm thêm thu nhập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *