Bên cạnh việc học tập, thi cử thì sức khỏe tinh thần của trẻ em nói riêng và người trẻ nói chung cũng cần được quan tâm. Bởi trong thời gian qua, trẻ em, người vị thành niên và người trẻ tuổi do kinh nghiệm sống chưa nhiều, chưa có khả năng giải quyết căng thẳng, những áp lực trong cuộc sống, đặc biệt việc chạy theo trào lưu, bắt “trend” một số hành vi tiêu cực trên mạng xã hội đã làm tăng nguy cơ sang chấn tâm lý, tự hủy hoại chính mình ở một bộ phận giới trẻ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *