Những ngày qua, thiên tai, mưa lũ đã gây ảnh hưởng, thiệt hại không nhỏ về người và tải sản. Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, mưa lũ, sét và sạt lở đất xảy ra trong tuần đã làm 9 người tử vong.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *