Với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương, đầy trách nhiệm và trí tuệ, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long đã tham gia tích cực vào các nội dung chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 15; đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, góp phần vào sự thành công của kỳ họp, được cử tri đánh giá cao và đặt nhiều niềm tin vào những người đại biểu dân cử.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *