Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25/1-2/2/2021 tại thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và dân tộc ta, là dấu mốc rất quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và đất nước ta. Tham dự Đại hội có 1.587 đại biểu, đại diện cho gần 5,2 triệu đảng viên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *