Đánh cắp số phận

Ngày 29/1, ĐHĐB toàn quốc lần thứ XIII của Đảng dành cả ngày làm việc thực hiện công tác nhân sự. Cùng với cả nước hướng về ĐH, cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Vĩnh Long có nhiều ý kiến tin tưởng các ĐB dự ĐH sẽ bầu ra những đồng chí thật sự tiêu biểu, xứng đáng nhất vào BCH Trung ương, Bộ CT, Ban BT khóa XIII.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *