Truyền thông quốc tế và khu vực những ngày qua, đặc biệt là trong hôm nay đã đưa tin đậm nét về ĐH lần thứ XIII của Đảng. Các hãng truyền thông nhấn mạnh những thành tựu nổi bật của nước ta trong năm 2020, cũng như vai trò của ĐH đối với mục tiêu phát triển của Việt Nam trong nhiều năm tới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *