Chiều 22/1, tại Trung tâm hội nghị quốc gia, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng đã khai trương Trung tâm báo chí Đại hội XIII của Đảng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *