Chiều 18/9, Tiểu ban văn kiện ĐHĐB Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 11, NK 2020-2025 đã tiến hành hội nghị rà soát lại công tác chuẩn bị  ĐH. Ông Trần Văn Rón, UV BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, Trưởng Tiểu ban văn kiện chủ trì hội nghị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *