Nhằm thống nhất các nội dung chuẩn bị phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 11 – Tổ báo chí thuộc Tiểu ban tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 11 hôm nay tổ chức cuộc họp đóng góp hoàn chỉnh các dự thảo kế hoạch tổ chức tuyên truyền, họp báo trước, trong và sau Đại hội; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Tổ báo chí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *