Trước giờ khai mạc phiên họp trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị và đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã đặt hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh – người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *