Bên bờ hạnh phúc

Thời gian qua thành phố Vĩnh Long đã có nhiều nỗ lực trong việc tuyên truyền, vận động người dân cùng nâng cao trách nhiệm tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng đô thị văn minh. Bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn tình trạng một bộ phận người dân chưa ý thức cao trong việc gìn giữ môi trường, chưa tuân thủ các quy định về xử lý rác thải đô thị. Thực trạng này không chỉ làm mất đi mỹ quan của các tuyến đường, khu phố mà còn là nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *