Vĩnh Long là vùng đất địa linh nhân kiệt, anh dũng trong chiến đấu, cần cù trong lao động, sáng tạo trong sản xuất, đóng góp nhiều công sức, trí tuệ trong bảo vệ và dựng xây Tổ quốc. Đây cũng là quê hương của một nhà khoa học hàng đầu đất nước, một vị tướng gắn liền với hàng loạt vũ khí đi vào huyền thoại – Giáo sư, Viện sĩ, Anh hùng lao động, Thiếu tướng Trần Đại Nghĩa. Khắc ghi công lao to lớn của ông, Vĩnh Long đã có nhiều việc làm nhằm tưởng nhớ, tri ân, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ. Một trong số đó là Khu lưu niệm Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *