Với rất nhiều thế hệ người Việt Nam thì ký ức tết xưa bao giờ cũng rất đẹp! Đó là một nét văn hóa lớn của người Việt! Từ xưa, Tết là ngày hội đoàn viên lớn nhất đầu năm của mỗi gia đình Việt Nam. Các thế hệ trong gia đình có dịp ở bên nhau, chia sẻ những vất vả lo toan, những thành công trong năm cũ và dự định cho năm mới. Và giờ đây, sau những xu hướng hội nhập với nhiều thay đổi của xã hội, chính những dịp Tết như thế này, thì ký ức tết xưa không hẹn mà cứ về trong lòng nhiều người.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *