Sỏi túi mật là căn bệnh thường gặp ở nước ta. Khi bị sỏi túi mật trong thời gian đầu, những triệu chứng thường rất mơ hồ và thường chỉ phát hiện tình cờ qua thăm khám sức khỏe định kỳ, hoặc khi sỏi đã có những biến chứng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *