Với áp lực học tập cùng với sự tiếp cận thường xuyên các thiết bị điện tử như ti vi, điện thoại, máy tính nên những năm gần đây, tình trạng trẻ em mắc tật khúc xạ ngày càng trở nên phổ biến. Khi trẻ mắc tật khúc xạ sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng học tập và sinh hoạt. Vì thế, việc cải thiện, điều trị và phòng ngừa sớm cho trẻ là hết sức cần thiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *