Diễn tiến dịch COVID -19 trong những ngày qua trên thế giới, cũng như tại Việt Nam cho thấy, chỉ cần lơ là chủ quan là rất có khả năng dịch bệnh sẽ diễn tiến khó lường. Và bệnh thật sự rất nguy hiểm nếu xảy ra trên những cơ địa có sức đề kháng kém, và mang trong người các bệnh mạn tính nguy hiểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *