Xác định công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương. Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang trong tỉnh Vĩnh Long đã quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *