Bên bờ hạnh phúc

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng là bộ phận quan trọng của công tác tư tưởng, một hoạt động cơ bản của công tác đảng, công tác chính trị, có ý nghĩa quyết định đến việc xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *