Hậu cần là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Tổ chức thực hiện tốt công tác hậu cần là tiền đề, cơ sở để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Thực hiện Nghị quyết 623 của Quân ủy Trung ương và Nghị quyết 534 của Đảng ủy Quân khu, Đảng ủy Quân sự tỉnh Vĩnh Long đã cụ thể hóa, ban hành Nghị quyết lãnh đạo công tác hậu cần cho lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2013 – 2020 và những năm tiếp theo. Từ đó, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *