Nghỉ học là giải pháp tạm thời được đưa ra để tránh lây lan dịch trong trường học, thế nhưng, việc học bị gián đoạn thời gian dài đã làm ảnh hưởng đến các em học sinh, nhất là những em đang theo học các lớp cuối cấp, như lớp 9 và lớp 12. Do đó, cần phải có những cách học, cách ôn luyện phù hợp, hiệu quả, sao cho việc học tập và ôn luyện của các em không bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch bệnh, giúp các em duy trì được mạch kiến thức trong giai đoạn khó khăn này.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *