Trước các thách thức cạnh tranh gay gắt trên thị trường, nhu cầu tiêu dùng thay đổi liên tục và tác động của biến đổi khí hậu, người nông dân rất cần trang bị cho mình kiến thức, kỹ năng để phát triển kinh tế nông nghiệp.
Tập trung nguồn lực nhằm chuyển giao kiến thức sản xuất, thị trường cũng như kỹ năng nâng cao năng lực thích ứng cho người nông dân trong bối cảnh mới, hiện được ngành nông nghiệp, các địa phương, và cả những doanh nghiệp quan tâm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *