Nông sản đi đường bộ xuất khẩu sang Trung Quốc bị ách tắc. Các phương án tháo gỡ khó khăn từ Trung ương đến địa phương nhằm giảm nhiệt tình hình đã được triển khai. Trong giải pháp đa dạng hóa phương tiện vận chuyển, trọng tâm là đẩy mạnh chuyển đổi từ xuất khẩu đường bộ sang đường biển. Nhưng lối đi vẫn còn nhiều thách thức, cần định hình giải pháp căn cơ hơn chứ không chỉ là phương cách tạm thời…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *