Năm 2021, thực hiện sự chỉ đạo của Quân khu 9, tỉnh Vĩnh Long đã tiến hành công tác chuẩn bị diễn tập theo ý định. Tuy nhiên, do dịch bệnh COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp nên tỉnh đã không thực hành diễn tập theo kế hoạch. Năm nay, tỉnh Vĩnh Long đã tiến hành diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh theo ý định năm 2021 của Quân khu 9…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *