Thương hồ và những mùa ghe chở Tết đang mang đến sắc xuân rộn ràng trên những khúc sông của vùng đất chín rồng. Những cánh sóng đưa chiếc ghe đi muôn nơi, cũng là cánh sóng mùa xuân của miền sông nước cố thổ này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *