Bên bờ hạnh phúc

Thời gian qua, với những việc làm thiết thực, hiệu quả, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã phát huy vai trò tiên phong trong tham gia xây dựng nông thôn mới. Từ những phong trào, mô hình kinh tế nổi bật đã lan tỏa tinh thần đoàn kết, động viên hội viên nông dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *