Bên bờ hạnh phúc

Sầu riêng là cây ăn trái có giá trị kinh tế cao. Để canh tác loại cây trồng này đạt hiệu quả cao thì ngoài việc sử dụng phân bón vô cơ, cần phải thường xuyên bổ sung hàm lượng hữu cơ cần thiết cho vườn. Sử dụng hiệu quả phân bón hữu cơ và chế phẩm vi sinh giúp cải thiện độ màu mỡ, tơi xốp đất, tạo độ thông thoáng và phát triển rễ giúp cây cho năng suất bền vững, tiết kiệm phân bón trong quá trình canh tác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *